1950-ci illərin burleskinin möhtəşəm fotohekayəsi

Bu gün burlesk incəsənətin bir növü hesab olunur. Burleskin ifaçıları erotik rəqsin, komediya və teatrın və əlbəttə ki, səhnə çılpaqlığının ən maraqlı aspektlərini özlərində birləşdirirlər. Burleskin kökləri 1840-cı ilə qədər gedib çıxır. Bizim tanıdığımız burlesk isə 1900-cu illərdən etibarən yumor və striptizin qarışığından yaranmışdır.