Anasının Duyğulu İfası Körpəni Ağlatdı. Sən Özünü Saxlaya Bilməyəcəksən.

Körpə üçün doğma və sevimli anasının səsindən daha zərif səs yoxdur. Xüsusən də əgər ana belə oxuyursa.

 

Ananın təsirli ifası uşağı ağlatdı. Bu sevinc və heyranlıq göz yaşları idi. Bu emosional ifa insanın ürəyinə və ruhuna təsir edir. Şübhəsiz ki, sən də laqeyd qalmayacaqsan.