Bu Döymələr Çox Maraqlıdır…

Bədəninə döymə etdirənlərin əksəriyyəti qadınlardır. Bu ümumi nisbətdə götürdükdə bütün döyməlilərin 59%-i təşkil edir. Müasir dövrdə bizim cəmiyyətdə də döymə tabu olmaqdan çıxıb və xüsusən gənclər arasında daha çox yayılmış olan döymənin ən qədim forması eramızdan 3200 il əvvələ aid olduğu düşünülən bir insan qalığında tapılıb. Qədim dövrdə mürəkkəbi dəri altına yeritmək üçün daşlar və çubuqların köməyindən istifadə edilirdi.