Hər kəs bu haqqda danışsa da haqqında çox az şey bilinən illuminati haqqında 17 maraqlı həqiqət

Haqqında çox yazıldı, çox danışıldı. Artıq İlluminati təşkilatı tanımayanımız, eşitməyənimiz yoxdur hər halda.

Bilmədiyimiz şey isə, bu təşkilat haqqında söylənilənlərin bir əfsanə, yoxsa bir gerçək olduğudur. İlluminati doğurdan da cəmiyyətimizə hər sahədən sızmış və dünya əhalisini idarə edən  bir təşkilatdır ? Nəzəriyyəçilərə görə, İlluminati, hələ də, dünyanın hər yerində fəaliyyət göstərən: önəmli maliyyə təşkilatlarının, mərkəzi hökümətlərin və beynəlxalq təşkilatların idarəsini əlində saxlayan bir şirkətdir. Əgər iddia etdikləri şeydə doğruluq payı varsa, bu təşkilat necə dünya üzərində bu qədər böyük təsir yarada biləcək bir nöqtəyə çatdır ? Əgər gizli təşkilatdırsa necə olur hər kəs tanıyır ? Və hər şeyi görən gözdən başqa bu təşkilatda başqa nə kimi simvollar var ? Beləliklə beynimizdəki bu suallara cavablar verən 17 maraqlə məlumat

1. İlluminati sözü, Azərbaycan dilində “Aydınlanmışlar” mənasındadır.
841-1-57274335f13ae4b1a5949aef5b705b08[1]

2. İlluminati heç bir dinə bağlı deyil. Bu səbəbdən təşkilatın xristian inanclı olduğu və yaxud şeytana sitayiş etdiyi yalnış məlumatlardır.841-2-57274335f13ae4b1a5949aef5b705b08[1]

3. Təşkilat, batil inancalara, geriçiliyə və hər cür dini inanca qarşıdır. Hər mövzuda aydınlanmaçı, elmə və azad düşüncəyə söykənən bir yol izləməni hədəfləyir.841-3-57274335f13ae4b1a5949aef5b705b08[1]

4. İllumniati təşkilatı, 1776-cı ildə Almaniyanın Bavariya bölgəsində Iglostadt Universitetinin kilsə hüququ professorlarından biri olan filosof Adam Weishaupt tərəfindən qurulmuşdur.841-4-57274335f13ae4b1a5949aef5b705b08[1]

5. Qurulmasının ardından çox qısa bir müddətdə üz sayını artıran cəmiyyət, 1785-ci ildə qanunsuz elan edilmişdir.841-5-57274335f13ae4b1a5949aef5b705b08[1]

Katolik kilsəsinin və Bavariya hökumətinin təşkilatın yarada biləcəyi böyük təsirdən ehtiyat etməsinə görə zamanın dövlət adamlarından Karl Theodor, 1785-ci ildə bir bildiriş yayımlayaraq bütün gizli təşkilatları qadağan edər və təşkilata aid bütün sənədlərin ələ keçirilib yayımlanmasına qərar verər.

6. Təşkilatın məqsədi, mövcud dini, siyasi qurumları və milli kimlik düşüncəsini yox etmək və qlobal iqtisadi gücü əlində saxlayaraq insanlara üzərində idarəni əldə saxlamaqdır.
841-6-57274335f13ae4b1a5949aef5b705b08[1]

7. Təşkilatın bu gün Amerika hökumətinin, Vatikanın, NATO-nun, BMT-nin və beynəlxalq bankaların idarəetməsini əlində saxladığı düşünülür.
841-7-57274335f13ae4b1a5949aef5b705b08[1]

8. Bir çox böyük nəşriyyat-yayım və media təşkilatını əlində saxlayan cəmiyyət, hədəfləri olan beyin idarəetməsini TV serialları, filmlər, video oyunları, sosial media və pornoqrafiya üzərindən gerçəkləşdirir.
841-8-57274335f13ae4b1a5949aef5b705b08[1]

9. Təşkilatın bu günə qədər John F. Kennedy sui-qəsdi, Waterloo Müharibəsi və Fransız İnqilabi kimi bir çox tarixi hadisənin səbəbkarı olduğu deyilir.841-9-57274335f13ae4b1a5949aef5b705b08[1]

Hətta bu mövzu üzərində çalışan bəzi şəxslər, 11 sentyabr hücumlarının arxasında da İlluminatinin barmağının olduğunu və George W. Bush’un təşkilatın üzvlərindən biri olduğunu iddia ediblər.

10. Adı sıx-sıx İlluminati ilə əlaqələndirirlən “Yeni Dünya Nizamı” konsepti, əslində təşkilatla əlaqəsi olmayan bir qavramdır.841-10-57274335f13ae4b1a5949aef5b705b08[1]

1770-lərdə qurulan İlluminatinin əksinə “Yeni Dünya Nizamı” qavramı XX əsrdə, Nesta Webster və Edith Miller adlı yəhudilərə qarşı olan təbliğatçılar tərəfindən, yəhudilərin dünyanı iki yerə bölərək hökm etmək məqsədilə həm maliyyə kapitalizmini, həm də Sovet Kommunizmini dəstəklədiyini iddia etmələrinin nəticəsi olaraq ortaya çıxmışdır.

11. İlluminati təşkilatının Amerika Hökumətini idarə etdiyinin düşünülməsinin birinci səbəbi, Amerika Müstəqillik Deklarasiyasının təşkilatın quruluşundan bir neçə ay sonra imzalanmış olmasıdır.841-11-57274335f13ae4b1a5949aef5b705b08[1]

Təşkilatın 1 May 1776-cı ildə qurulmasından iki ay sonra, 4 İyulda Müstəqillik Deklarasiyası, ABŞ məclisi tərəfindən qəbul edilmişdir. Bu səbəbdən bəzi nəzəriyyətçiləri, təşkilatın bəzi üzvlərinin ABŞ-ın qurulmasında rol oynadığını və o tarixdən bu günə qədər dövlət içində varlıqlarını sürdürdüklərini düşünürlər.

12. İlluminati təşkilatı düşünülənlərin əksinə şeytana itaət etməz və yaxud da qanlı ayinlər təşkil etməz.
841-12-57274335f13ae4b1a5949aef5b705b08[3]

Original Bavariyalı İlluminati az öncə də qeyd etdiyimiz kimi heç bir dini inanca bağlı deyil və bu səbəbdən satanist də deyil. Təşkilatın bu günə qədər üzvlərini qurban etdiyinə ya da qanlı ayinlər etdiyinə dair heç bir sübut yoxdur.

13. Təşkilatın original simvolu piramida və yaxud hər şeyi görən göz deyil, bayquşdur.841-13-57274335f13ae4b1a5949aef5b705b08[1]

Təşkilatın simvolu olan bayquş, bilik və müdrikliyin simvoludur və Roma mifologiyasından alınmışdır.

14. Düşünülənin əksinə, İlluminati cəmiyyətinin masonlarla bir əlaqəsi yoxdur.
841-14-b96c88353ddefa637afae575c5273414[1]

Masonlar, dünyanın ən qədim və ən geniş din qəbul etməyən qruplarından biridir və varlıqları gizli deyil. İlluminati isə varlığı belə dəqiq olmayan bir cəmiyyətdir və haqlarında  bilinməyən bir çox şey var. Bu iki cəmiyyətin adlarının birlikdə söylənməsinin səbəbi bir neçə ortaq niyyət və hədəflərinin olmasıdır.

15. Təşkilatın içərisində üç fərqli rütbə var: Nursery, Masonry və Mystery.
841-15-b96c88353ddefa637afae575c5273414[1]

Quruluşu Aydınlanma Dövrünə təsadüf edən bu cəmiyyətdə ən aşağı səviyyəni Nursery adı verilən sinif, ən üst səviyyəni isə Mystery adı verilən sinif əmələ gətirir.

16. Təşkilatın üzvü olduğu iddia edilən bir çox sənətçi, siyasətçi və dini liderlər var.841-16-b96c88353ddefa637afae575c5273414[1]

Sənətçilər arasında Jay-Z, Snoop Dog, Kanye West, Beyonce, Miley Cyrus, Lady Gaga, Emma Watson, Celine Dion, Rihanna, Bradley Cooper və bir çox başqalarının adları olarkən; Barack Obama və Papa kimi dünyaya təsiredə biləcək gücə sahib liderlərin də cəmiyyətin üzvlərindən olduğu iddia edilməkdədir.

17. Və haqqındakı bütün nəzəriyyələrin, hədəf yanıltmaq məqsədilə İlluminati cəmiyyəti tərəfindən edildiyi düşünülməkdədir.841-17-81470401fa52949006210369f5eccfe7[1]

Cəmiyyət, bir çox fikirlərə görə əlində saxladığı bu qlobal gücü gizli saxlaya bilmək üçün göz boyayan müxtəlif nəzəriyyələr hazırlayır. İnsanlar arasında və internet üzərində cəmiyyətlə bağlı bir çox fərqli və ziddiyətli fikirlərin yer almasının əsas səbəbinin bu olduğu düşünülməkdədir.

mənbə:http://kenquru.com/