Üç nəhəngin bənzər sonu: Yahoo,Nokia,Blackberry

Yahoo və Nokia bir zamanlar dünyanın ən böyüktexnologiyaşirkətləri idi. Hər ikisi texnoloji dünyasına yeni nəfəs gətirərək uğurlu başlanğıc etmişdi. Nokia telefonları,Almaniyanın optika şirkəti Zeiss ilə birlikdə dünyanın ən yaxşı kameraları olan telefonlarını istehsal edirdi. Batareyası 9 gündavamedən mobil telefonlar bazarı ələ keçirmişdi.

Kanadadaqurulan Blackberry,özünə məxsus klaviaturası ilə zirvəyə yüksəlmişdi. Research in Motion adlı şirkətin istehsal etdiyi Blackberry ‘lər xüsusikodlaşdırma ilə qorunurdu. Şirkət özəlliklə iş dünyasında əvəzedilməz olmuşdu. ABŞ prezidenti belə təhlükəsiz olduğu üçünBlackberryistifadə edirdi.10125930-1-0ae5a46a6ef74b63cc28e860c1679dcb[1]

Ancaq2007-ciildə Steve Jobs,Apple’ ı texnologiyanın mərkəzinə gətirəcək bir kəşf etmişdi. iPod cihazlarını “touch” ekranlı iPhone izəyirdi.

Qısa müddətdə Google cavab vermişdi: Android sistemli telefonlar mobil telefon bazarında iPhone ilə rəqabətə girmişdi.

Öztrendiniitirən Blackberry isə köhnələn,modası keçən tərzində qalmaqda israr etdi. Dünyanın ən çoxsatılan telefon şirkəti Nokia ‘nın telefon bazarından buxarlaşmasından qısa müddət sonra yeniliklərlə ayaqlaşa bilməyən Blackberry də eyni aqibəti yaşadı.

Yahoo,axtarış sistemi və e-mail’ lər arasında bir nömrə idi. Google və Gmail yenilikləri ilə sürətlə böyüməsi qarşısında Yahoo geriləməyə başladı. Nəhayət,bu yaxınlarda Yahoo sadəcə 5 milyard dollara Verizon ‘asatıldı.10125930-2-0ae5a46a6ef74b63cc28e860c1679dcb[1]

EndpointTechnologies’ dən texnologiya mütəxəssisi Roger Kay,bu üçşirkət arasındakı ortaq nöqtənin “Özbaşladıqları nöqtənin ardından yeniliklərə uyğunlaşa bilmədikləri” olduğunu deyir.

Dünyanın ən sürətlə böyüyən və innovasiyalara açıq sektoru hesab edilən texnologiya sahəsində özünüyeniləyə bilməyənlərin əriməsi qaçınılmazdır. Məsələn,Blacberry gec də olsa özklaviaturasını qoruyub,Android sisteminı keçsə belə istədiyi diqqəti görə bilməmişdi.

Texnologiyasahəsində təxminlər,gələcəyə doğru analizlər də həmişə düzgüncavabı tapa bilmir. Məsələn iPhone ilk dəfə satışa çıxanda mütəxəssislər Apple ‘ın səhv addım ataraq iPod brendinin inkişafını parçalayacağını deyirdi. Ancaq onlar yeni qlobal bir sensasiyanın yarandığını görə bilməmişdilər.

Kayeynişeyin Yahoo’ dadaolduğunu deyir. O,Yahoo ‘nunGoogle’ dangələn hücumuvaxtında görə bilmədiyini deyir. 

SilikonDərəsində işləyən analist Rob Enderle,Google və Apple’ın paralel yüksəlişinə diqqət çəkərək “Böyükşirkətlərin heçbirionlarlayarışmağa hazır deyildi”deyir. 

http://pahoo.az/